… zëri udhëton më shpejt në hekur sesa në ajër!

… zëri udhëton më shpejt në hekur sesa në ajër!

Zëri që udhëton (përhapet) përmes hekurit ose ajrit, është i përbërë nga valë që lëvizin në të njëjtën mënyrë, por jo me të njëjtën shpejtësi. Valët mund të udhëtojnë nëpër çdo substancë, përfshirë gazrat, lëngjet (si uji), dhe materialet e ngurta (si metali).

Shpejtësia e tingullit ndryshon nga substanca në substancë, pasi tingulli udhëton më ngadalë në gaze dhe më shpejt në lëngje dhe madje edhe më shpejt në trupa të ngurta.

Tingulli udhëton me një shpejtësi prej 343.2 metra në sekondë përmes ajrit, ai udhëton me 1.484 metra në sekondë në ujë (4.3 herë më shpejt sesa në ajër) dhe në 5,120 m / s në hekur(15 herë më shpejtë se në ajër).

Në një material jashtëzakonisht të ashpër si diamanti, tingulli udhëton me një shpejtësi 12,000 m / s, që është shpejtësia maksimale e zërit.

Hape bibliotekën> https://filolet.com/a-e-dini-se-1/