… Onikofagjia është çrregullim i …

… Onikofagjia është çrregullim i …

Kafshimi (brejtja) i thonjve ka një emër: Onikofagjia (Onychophagia). Ky çrregullim i sjelljes prekë 20 deri në 30% të popullsisë botërore, veçanërisht fëmijët dhe rininë e hershme. Njerëzit e prekur nga ky çrregullim kanë vështirësi të vetëkontrollit. Sipas shkencëtarëve, shkaqet kryesore të këtij çrregullimi janë stresi, ankthi, zemërimi, mërzia si dhe dezorientimi para problemeve të ndryshme.