« Fluturoj, fluturoj… »

Rubrikë për Humor « politik »

Gjatë lojës « Fluturoj, fluturoj », gjyshja në një moment tha:

-Fluturoj… Ali Ahmeti! Mbesa e nipa ngritën dorën! Askush nuk u përjashtua nga loja!